AjaxLife 8, 17 november 2017

9 INTERVIEW 17-11-2017 veel factoren die dit proces bepalen. Hoeveel groepen willen we bijvoor- beeld bedienen? Wij hebben bij Ajax allerlei smaken. Seizoenkaarthou- ders, certificaathouders, verschil- lende clubcardhouders, EU-kaarten, EU-plus-kaarten. En we willen ook de no-shows beperken om zo het sta- dion voller te krijgen.” Arisz verwacht dat de eerste verbeterslag aan het eind van dit seizoen merkbaar wordt voor de fans die een kaartje willen kopen. Als de eerste kaartverkoop voor het seizoen 2018/2019 van start gaat, moet alles op en top geregeld zijn. “Ik heb op een luchthaven gewerkt. Daar zijn veel ingewikkelde proces- sen. Kaartverkoop is voor Ajax het belangrijkste proces. Dat moet je strak organiseren. Dat geeft rust, je gaat efficiënter werken en daarmee realiseren we weer een kostenbespa- ring. Dat geld kunnen we dan weer in spelers investeren.” De naamswijziging van het hui- dige stadion staat ook hoog op de prioriteitenlijst. “Onze intentieover- eenkomst met de gemeente en de Arena liep 25 oktober af. Dat hebben we dus niet gehaald, maar we praten er nu wel gezamenlijk over door alsof hij nog bestaat. Twee weken geleden is er een brief naar de gemeenteraad gestuurd, waarin alle drie partijen hebben afgesproken dat dit voor het einde van het jaar duidelijk moet zijn. Ik heb er wel vertrouwen in dat het goed komt.” PAAL Een ander onderwerp voor de korte termijn is de bouw van een nieuw supportershome. “We staan aan de vooravond van het slaan van de eerste paal. De afspraken met de gemeente zijn gemaakt. Dat is een mooi resul- taat, waarbij Eberhard van der Laan een fantastische rol heeft gespeeld. Hij wilde dit echt laten werken. Ik hoop dat het rond de laatste thuiswed- strijd van dit seizoen gerealiseerd is.” Arisz voert over en weer gesprek- ken met Feyenoord en ADO Den Haag om te kijken naar een manier uitsupporters toe te laten bij onder- linge wedstrijden. Daar ligt nog geen concreet scenario. “Maar iedereen heeft positieve intenties.Wij dus ook.” Op de langere termijn is hij druk met de herinrichting en uitbrei- ding van De Toekomst (zie kader) en bekijkt hij diverse andere toe- komstscenario’s. De overeenkomst met de Amsterdam Arena loopt bij- voorbeeld af in 2026. “Wij moeten naar onze eigen toekomst kijken. Wat willen we onze supporters en sponsors bieden? Kunnen we onze sportieve ambities in het huidige stadion verwezenlijken? Als we een andere locatie overwegen, moeten we dat binnen nu en anderhalf jaar wel beslissen,” meldt hij desgevraagd. Een nieuw stadion in een ander stadsdeel is dus niet uitgesloten, al benadrukt Arisz dat het geen doel op zich is. “Het is ook een hoop gedoe. Als het in het huidige stadion kan, moeten we dat natuurlijk gewoon doen. Het is op dit moment ook zeker geen onderwerp waarmee we de degens met de Amsterdam Arena kruizen. Al staan zij natuurlijk niet in de kou als we wel ergens anders heen zouden gaan. De huidige grond heeft veel waarde en misschien willen ze wel participeren,” houdt de operati- oneel directeur alle opties open. GAMEN Vooralsnog houdt hij zich dan ook meer bezig met verbeteringen in het huidige stadion, zoals de stadionbele- ving. Op dat vlak wil Arisz winst boe- ken. “Dat hebben we binnen ander- half jaar uitgedokterd. Daar waren we best behoudend in. We willen in het stadion namelijk geen Amerikaanse toestanden. Onze fans komen pri- mair voor het voetbal, maar het is wel leuk als je bijvoorbeeld eerst nog naar de eSports-afdeling kunt gaan, zodat je zoon daar nog even kan gamen.” Aan de zakelijke kant bekijkt Ajax momenteel of het de skyboxen anders wil integreren in het stadion. “Dat zijn prille plannen. Wij zien in andere Europese stadions dat er veel minder gesloten skyboxen zijn en dat voetbal veel meer open wordt beleefd, als een gezamenlijke erva- ring.We hebben nu kleine kamertjes met een groot televisiescherm en een balkon. Dat is geen integrale voetbal- beleving waarbij je aan de achterkant met mensen over voetbal kunt spre- ken en ook nog even de ruimte hebt om in een kleiner gezelschap een zakelijk gesprek te voeren.” “Op digitaal vlak willen we ook nog verbeteren,” gaat hij verder. “Iedereen kan op zijn smartphone binnen twee minuten de herhaling van een doelpunt zien, behalve op het stadionscherm. Dat is best wel apart. Het uiteindelijke doel is om Ajaxfans zowel binnen als buiten de Amster- dam Arena en De Toekomst meer te laten meebeleven.” We willen in het stadion geen Amerikaanse toestanden. Onze fans komen primair voor het voetbal’ RUTGER ARISZ Ajax Life / Emile de Brouwer De eerste paal van het nieuwe supportershome, aan de kant van de Arena Boulevard, wordt binnenkort geslagen. Rutger Arisz ontrolde tijdens de algemene aandeelhoudersvergadering vorige week in detail de verbouwplannen voor De Toekomst. Het benodigde kapitaal (37 miljoen euro) wordt volledig gefinancierd uit de netto winst over het afgelopen boekjaar (49,5 miljoen euro). ‘We behouden het goede, maar er moet wel wat bij.’ ‘Sportieve groene parel’ Het opleiden en afleveren van goede spelers is de levensader van Ajax. Niet voor niets pompen de Amsterdammers jaarlijks al zo’n elf miljoen euro in de eigen opleiding. De goedkeuring voor de bouwplannen is een historisch moment. Niet eerder deed Ajax zo’n grote financiële injectie in de eigen club. Achterliggende gedachte: een op en top trainings- faciliteit levert betere spelers op en maakt het voor Marc Over- mars minder lastig om spelers over te halen voor Ajax te kiezen. “We willen De Toekomst toekomstbestendig maken,” zegt Arisz. “Dat gaan we doen op natuurgras. Dat vergt meer onderhoud en daarom willen we uitbreiden naar ruim vijftien velden. Er is een overeenkomst met alle grondeigenaren. Zo zal parkeerterrein P2 op termijn verdwijnen. Daar komen ook velden.” Tevens wil Ajax de medewerkers op De Toekomst en in de Amsterdam Arena weer onder een dak huisvesten. “We zijn één Ajax. Als je dichter bij elkaar zit, vind je elkaar gemakkelijker. Dan kun je elkaar ook sneller aanspreken op verbeteringen. Het is goed voor de eenheid.” Het meest in het oog sprin- gende bouwplan is de realisatie van een mini-stadion, zoals FC Barce- lona dat bijvoorbeeld ook heeft. Het onderkomen zal een capaci- teit van zesduizend stoelen krijgen en wordt de vaste thuishaven van Jong Ajax en Ajax Vrouwen. “We hopen dat dit in 2022 klaar is, maar dat is erg ambitieus en hangt af van de bestemmingsplannen.” In een tussenzin meldde Arisz de aandeelhouders ook dat het heringerichte jeugdcomplex een openbaar en een ‘meer afgesloten deel dan nu’ krijgt, waar de selec- tie zich optimaal kan voorberei- den op de wedstrijden. Of Ajax in dat geval dan ook nog vaak open- baar zal gaan trainen, valt nog maar te bezien. “Nu doen we dat alleen in de vakanties. Dat is voor iedereen even wennen. Vroeger waren alle trainingen openbaar. Dat krijg ik ook steeds vanuit de supportersvereniging te horen. Wij zullen daar namens de direc- tie straks een antwoord op moeten geven.” Al met al gaat de omgeving rondom de Amsterdam Arena de komende acht jaar dus behoor- lijk op de schop. “Het is een gro- tere gebiedsontwikkeling, waar de gemeente Ouder-Amstel het bestemmingsplan voor moet wijzi- gen. Anderen gaan woningen bou- wen en de gemeente gaat het open- baar gebied inrichten. Zij willen een groene corridor naar het stads- centrum van Amsterdam. Ajax is in dat gebied de sportieve groene parel.” (SZ) NAAM: RUTGER ARISZ GEBOREN: 11-2-1970 TE GRONINGEN STUDIE: RECHTEN UVA WERK: HOUTHOFF BURUMA ADVOCATEN, SCHIPHOL GROUP, JFK INTERNATIONAL AIRPORT EN SINDS 1 DECEMBER 2016 OPERATIO- NEEL DIRECTEUR BIJ AFC AJAX. SPORTIEF: SUCCESVOL ROEIER. WK-GOUD IN 1989 EN DEELNAME OLYMPISCHE SPELEN 1992 (BARCELONA). VRIJE TIJD: VOORZITTER VAN DE KONINKLIJKE NEDERLANDSE ROEIBOND EN LID VAN RAAD VAN TOEZICHT THE OCEAN CLEANUP. PASPOORT Zo ziet de plattegrond eruit van wat de nieuwe Toekomst moet worden.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODM1NjU=