AjaxLife 8, 17 november 2017

‘Ajax moet op en naast het veld top zijn’ Rutger Arisz zet achter de schermen de lijnen uit Voormalig toproeier Rutger Arisz (47) werd een jaar geleden aangesteld om Ajax organisatorisch toekomstbestendig te maken. Hoog tijd dus voor een nadere kennismaking met Ajax’ operationeel directeur. ‘Als je vernieuwend bezig bent, moet je ook fouten durven maken.’ DOOR SANDER ZELDENRIJK ‘We zitten hier niet voor onszelf. De sterren staan bij ons op het veld’ RUTGER ARISZ Een dag voor de jaarlijkse aandeel- houdersvergadering is het ’s och- tends een drukte van jewelste in de vijf afzonderlijke directiekamers van Ajax. De lijnen zijn kort, je loopt zo even bij elkaar binnen. De vele glazen muren en deuren geven een open en transparant karakter aan de werkplekken en de verge- lijking met een levendig aquarium dringt zich op. Operationeel directeur Rutger Arisz is daarin – naast commerci- eel directeur Menno Geelen – een van de minder bekende ‘vissen’. Arisz is aangesteld zonder veel kennis van voetbal, zoals hij zelf zegt. Hij is verantwoordelijk voor alle niet-voetbalzaken, die wel weer ondersteunend zijn aan het voetbal. Erg vaak treedt hij niet op de voorgrond, waardoor maar weinig mensen weten wie hij is en wat hij binnen de club doet. “De buiten- wereld kent mij niet en eigenlijk vind ik dat wel prima. Edwin (van der Sar, red.) is het boegbeeld van Ajax. Ik ben het gezicht naar bin- nen, naar onze eigen organisatie. Menno moet het geld binnen- halen, Jeroen (Slop, red.) moet dat geld tellen en dan hebben we met Marc (Overmars, red.) nog iemand die in een geheel eigen dynamiek in het hart van het voet- bal staat,” vat hij de kerntaken van de vijf beleidsbepalers samen. Vanuit zijn eigen (nieuw gecre- eerde) functie is de geboren Gro- ninger verantwoordelijk voor wedstrijdorganisatie, veiligheid, automatisering, huisvesting, faci- litaire en juridische zaken. Binnen de directie neemt hij bovendien het voortouw voor de langeter- mijnplanning en de organisatie- ontwikkeling. En hij is de plaats- vervangend algemeen directeur achter Van der Sar. BOUWER Een onbekende maar grote vis dus. Met ervaring in het bedrijfsleven en een topsportverleden. Een bou- wer, geen breker. En een team- speler. ‘De ideale man voor Ajax,’ aldus president-commissaris Leo van Wijk tijdens de bekendmaking van Arisz’ aanstelling. “Vooraf voerde ik uiteraard uitgebreide gesprekken met de rvc en ook een paar met Edwin. We hadden meteen een goede klik. We ademen dezelfde ambitie. Ajax moet op en naast het veld top zijn. Dan heb je binnen een voetbalor- ganisatie verschillende bloedgroe- pen nodig, maar iedereen zit hier voor Ajax. We zitten hier niet voor onszelf. De sterren staan bij ons op het veld.” De opdracht die hij in decem- ber 2016 van de rvc meekreeg, was duidelijk. “Kijk verder dan alleen de komende wedstrijd. Probeer de organisatie te ontwikkelen en plan- nen te maken. Daar ben ik mee bezig. Beleid. Dat klinkt natuur- lijk vreselijk saai, maar daarmee creëer je wel rust in je organisatie. Dat iedereen weet wie wat doet. Dan kun je je focussen op je speci- alismen. Dat is wat we willen. De beste persoon op de beste plek.” Arisz trof bij zijn aanstelling een sterke organisatorische fun- dering aan. “Ajax heeft een jonge, enthousiaste organisatie met aar- dige, betrokken mensen. Dat geeft een warm gevoel. Het is echt een club. Maar het is ook een orga- nisatie die bedrijfsmatig gerund moet worden. Niet omdat er veel winst gemaakt moet worden, maar omdat dat de meest efficiënte manier is om de dingen te orga- niseren. Dat is een van mijn rollen. Om dat hier - nog meer dan in het verleden - in te brengen.” De beleidsbepaler gelooft heilig in de kracht van teamprestaties en een veilige werkomgeving waarin mensen pas kunnen werken aan goede pres- taties als zij zich onderling sterk ver- bonden voelen. Zowel als roeier als in zijn zakelijke bestaan werkte hij in teams. “Hierover zijn boeken volge- schreven. Dat werkt ook echt zo.” Daar waar kritische buitenstaan- ders in het verleden geregeld schre- ven dat Ajax gevangen was door een angstcultuur is Arisz dan ook de eer- ste om dat beeld bij te stellen. “Als je elkaar durft aan te spreken, word je beter. We zijn een lerende organisa- tie, zoals alle moderne organisaties. Angst en leren zijn als water en vuur. Dat werkt niet. Wij willen jonge talenten laten bloeien. Als iemand goed genoeg is, is hij of zij ook oud genoeg. Net als bij het eerste elftal.” Daarbij mag desnoods eens een foutje gemaakt worden. “Naast het voetbalveld willen we ook aanval- lend denken. Als je vernieuwend bezig bent, moet je fouten durven maken. Daar word je beter van dan wanneer je alleen maar veilig ach- terover leunt en in de middenmoot bivakkeert. Dat past ook niet bij Ajax.” SCHERPER Namens de directie schoof Arisz samen met Marc Overmars medio oktober aan bij een overleg met diverse supportersgroeperingen, waaronder de Supportersvereniging Ajax. Daarin kregen zij aan het eind het verzoek mee vaker en transparanter te communiceren over het gevoerde beleid. “Over het algemeen zijn we bij Ajax vrij transparant, maar soms zou- den we misschien iets scherper kun- nen formuleren,” snapt Arisz. “Dat dit soms niet gebeurt, komt omdat we dan zelf nog beter over bepaalde dingen willen nadenken. Je kunt wel iets vroegtijdig naar buiten brengen, maar dat maakt dan weer veel los. Dat moet je vervolgens managen, terwijl wij liever meteen onze energie steken in het voor elkaar krijgen van goede dingen.” De belangrijkste zaak die ver- nieuwd en verbeterd wordt, is de online kaartverkoop. “We zijn niet tevreden over de huidige werking van het hele ticketingproces. Er zijn Pro Shots / Jasper Ruhe 8 INTERVIEW 17-11-2017

RkJQdWJsaXNoZXIy ODM1NjU=